Меню Затваряне

УСЛОВИЯ И ЦЕНИ ЗА КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА

ГИМИК.БГ извършва тази дейност от години. Целта на абонаментната техническа поддръжка на компютри, сървъри, принтери и копирни машини е да прехвърлите напълно грижата и отговорността за функционалната работоспособност на информационната ви система върху нашия екип от доказали се хардуерни и софтуерни специалисти срещу разумна цена и да насочите вашите усилия изцяло върху печелившият си бизнес. За регламентиране на задълженията ни при поддръжка на компютри, Ви предлагаме отделно подробен договор.

Договорът ни задължава за следното:

 • Спазване на конфиденциалност по отношение на клиентската информация;
 • Решаване на всички хардуерни и мрежови проблеми;
 • Решаване на всички софтуерни проблеми, свързани с операционните системи и драйверите на компютрите и поддръжка на сървърите (изключение прави абонаментен план Икономичен);
 • Решаване на всички софтуерни проблеми, свързани с инсталираните стандартни приложни програмни продукти на компютрите и сървърите: стандартни офис приложения, кирилизация, електронна поща, комуникации, антивирусни програми, стандартни графични приложения т.н. Изключения правят специализирани софтуерни продукти, счетоводни програми, ERP системи, CRM системи – за тези случаи оказваме енергично съдействие в рамките на колегиалните отношения с официалния представител на софтуерния продукт. Важи за планове  Стандартен, Експертен;
 • Инсталиране и преинсталиране на цитираните по-горе софтуерни продукти със запазване на данните Ви (за планове Стандартен и Експертен);
 • Извършване на периодична софтуерна профилактика на компютрите (за планове Стандартен и Експертен);
 • Управление на контрола на достъпа до данните в мрежата Ви;
  Извършване на месечен архив на данните Ви (за план Експертен);
 • Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система (за план Експертен);

Цената на договора за компютърна поддръжка включва нашия труд, транспорт и ангажимент за отстраняване на неработоспособност в договорените срокове. Цената на вложените негаранционни резервни части и консумативи се заплаща отделно в края на всеки месец на база на приключените и подписани от Вас сервизни заявки.

Техниката и софтуерът се разделят на две категории: КРИТИЧНО и НЕКРИТИЧНО оборудване:

 • Критично оборудване – реакция до 2 (два) работни часа след получаване на заявка за сервиз по телефон/поща и решаване на сервизен проблем до 4 (четири) работни часа след получаване на писмена “Заявка за Сервиз” по телефон/поща.
 • Некритично оборудване – реакция до 4 (четири) работни часа след получаване на заявка за сервиз по телефон/поща и решаване на сервизен проблем до 8 (осем) работни часа след получаване на писмена “Заявка за Сервиз” по телефон/поща.

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА